Nagrywanie stabilnego wideo

Podczas nagrywania filmów wideo można użyć funkcji Stabilizacja wideo, która kompensuje poruszenia aparatu i stabilizuje kadr.
  1. Podczas używania aparatu muśnij palcem ekran, aby wybrać tryb wideo.
  2. Stuknij (Ikona ustawień).
  3. Stuknij przełącznik [Stabilizacja wideo], aby skompensować ruch aparatu.
  4. Zamknij menu ustawień.
    Ustawienie zostanie zapisane.
  5. Stuknij przycisk migawki, aby nagrać wideo.