Podłączanie urządzenia do akcesoriów USB

Do podłączenia do posiadanego urządzenia akcesoriów USB, na przykład urządzeń pamięci masowej USB, słuchawek, kontrolerów gier, klawiatur lub myszy USB, można użyć adaptera USB typu host.

Obraz okna, które pojawia się po podłączeniu telefonu do komputera przez USB

 1. Podłącz przewód USB do urządzenia.
 2. Przeciągnij pasek stanu w dół, a następnie stuknij powiadomienie o ustawieniu połączenia USB.
 3. Stuknij [Kliknij, by wyświetlić więcej opcji.], a następnie wybierz odpowiednią opcję.

Ustawienia USB 

 • USB sterowane przez: Możliwość wyboru, które urządzenie steruje tym drugim, posiadane urządzenie czy urządzenie podłączone przez USB.

 • Użyj USB do tych działań: Możliwość wyboru celu połączenia USB.

  • Przesyłanie plików: Zarządzanie plikami lub aktualizacja oprogramowania urządzenia. Ta opcja jest używana z komputerami z systemem Microsoft® Windows®. Ładowanie jest włączone domyślnie.
  • Tethering przez USB: Urządzenie może działać jako urządzenie udostępniające połączenie z Internetem (tethering).
  • MIDI: Urządzenie może działać jako wejście MIDI na potrzeby aplikacji instrumentów muzycznych.
  • Tylko ładowanie: Urządzenie będzie tylko ładowane, gdy w pozycji [USB sterowane przez] jest ustawiona opcja [To urządzenie]. Gdy w pozycji [USB sterowane przez] jest ustawiona opcja [Połączone urządzenie], można korzystać z posiadanego urządzenia jako źródła zasilania i ładować inne podłączone urządzenie.

 • Opcje przesyłania plików

  • Konwertuj filmy na format AVC: Nagrania wideo są konwertowane do formatu AVC i przesyłane do podłączonego urządzenia.


Uwaga

 • Firma Sony nie gwarantuje, że wszystkie akcesoria USB będą obsługiwane przez opisywane urządzenie.
 • To urządzenie jest wyposażone w port USB bez osłony. Jeżeli urządzenie zostało wystawione na działanie wody, sprawdź, czy gniazdo jest całkowicie suche, zanim podłączysz do niego przewód USB.