Różne sposoby używania przycisku głośności

Sposób używania przycisku głośności można zmienić.
  1. Podczas korzystania z aparatu stuknij (Ikona ustawień).
  2. Stuknij [Funkcja przyc. głośności] i wybierz odpowiednią opcję.
    Ustawienie zostanie zapisane.

Ustawienia przycisku głośności

  • Zoom: Użyj przycisku regulacji głośności, aby powiększać i pomniejszać obraz.
  • Głośność: Przycisk głośności jest wyłączony w przypadku aparatu.
  • Migawka: Przycisk głośności działa jak przycisk migawki do robienia zdjęć i nagrywania wideo.