Pomiar światła

Pomiar ekspozycji polega na pomiarze światła padającego na obiekt w celu zoptymalizowania ekspozycji.

Pomiar ekspozycji jest przeprowadzany automatycznie podczas rejestrowania zdjęć i nagrań wideo.
Ekspozycję można regulować ręcznie w trybie Ręcznie, na przykład dla określonego fragmentu zdjęcia.

 1. Podczas korzystania z aparatu stuknij [Tryb] > (Ikona trybu ręcznego).
 2. Stuknij (Ikona ustawień) > [Pomiar światła], a następnie wybierz opcję ekspozycji.
 3. Zamknij menu ustawień.
  Ustawienie zostanie zapisane.
 4. Stuknij przycisk migawki, aby zrobić zdjęcie.

Uwaga

 • To ustawienie jest dostępne tylko w przypadku aparatu głównego.

Ustawienia pomiaru światła

 • Twarz: Pomiar ilości światła padającego na twarz i dostosowanie ekspozycji, aby twarz nie była ani zbyt ciemna, ani zbyt jasna
 • Centralny: Ustalenie środka obrazu i ustawienie ekspozycji na podstawie jasności obiektu
 • Punktowy: Dostosowanie ekspozycji do bardzo małej części obiektu
 • Wartość średnia: Pomiar średniej jasności całego ekranu