Linie siatki

Funkcja Linie siatki umożliwia stosowanie „reguły jednej trzeciej” i umieszczanie ważnych obiektów wzdłuż linii siatki lub na ich przecięciach. Jeżeli obiekt będzie czasami w pewnej odległości od środka kadru, zdjęcia i nagrania wideo mogą być ciekawsze.
  1. Podczas korzystania z aparatu stuknij (Ikona ustawień).
  2. Stuknij przełącznik [Linie siatki], aby go włączyć lub wyłączyć.
    Ustawienie zostanie zapisane.