Włączanie lub wyłączanie funkcji Bluetooth

Funkcja Bluetooth służy do przesyłania plików do innych zgodnych urządzeń Bluetooth lub do podłączania akcesoriów głośnomówiących. Połączenia Bluetooth działają lepiej w zasięgu do 10 metrów, gdy na drodze sygnału nie ma żadnych przeszkód. Połączenie z innymi urządzeniami Bluetooth wymaga parowania.
  1. Znajdź i stuknij [Ustawienia] > [Połączenie urządzenia] > [Ustawienia połączeń] > [Bluetooth].
  2. Stuknij przełącznik [Używaj Bluetootha], aby włączyć lub wyłączyć funkcję.

Wskazówka

  • Funkcję Bluetooth można także włączyć lub wyłączyć z panelu Szybkie ustawienia.

Uwaga

  • Urządzenie nie może łączyć się bezprzewodowo ze wszystkimi typami urządzeń Bluetooth. Firma Sony nie może zagwarantować, że wszystkie urządzenia Bluetooth będą zgodne z posiadanym urządzeniem.
  • Aby zabezpieczyć komunikację Bluetooth, urządzenie obsługuje funkcję zabezpieczeń zgodną ze standardami Bluetooth. Jednak zabezpieczenia mogą być niewystarczające w zależności od ustawień itp. Należy pamiętać o zagrożeniach związanych z bezpieczeństwem podczas korzystania z funkcji Bluetooth.
  • Należy pamiętać, że Sony nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek wycieki danych, które mogą wystąpić podczas komunikowania się za pośrednictwem połączenia Bluetooth.