HDR (High Dynamic Range)

HDR (High Dynamic Range) jest automatycznie regulowany podczas robienia zdjęć w warunkach silnego kontrastu, na przykład w przypadku mocnego podświetlenia. HDR można również włączać/wyłączać.
  1. Podczas używania aparatu muśnij palcem ekran, aby wybrać tryb zdjęć.
  2. Stuknij (Ikona HDR), a następnie wybierz odpowiednią opcję.
  3. Stuknij przycisk migawki, aby zrobić zdjęcie.