Informacje na temat niniejszego Przewodnika pomocniczego

Niniejszy dokument to Przewodnik pomocniczy urządzenia Xperia 10 IV z wersją oprogramowania Android 12. W razie wątpliwości, wersję oprogramowania urządzenia można sprawdzić w menu Ustawienia.

Informacje na temat typowych funkcji i ustawień systemu Android (na przykład podstawowych ustawień systemu Android, ustawień Wi-Fi, ustawień ekranu głównego, przesyłania danych, nawigacji w szufladzie aplikacji, powiadomień i innych funkcji aplikacji Google) można znaleźć na stronie support.google.com/android/.

Uwaga

  • Aktualizacje systemu i aplikacji mogą powodować odmienne wyświetlanie funkcji urządzenia niż przedstawiono to w niniejszym Przewodniku pomocniczym. Aktualizacja może nie wpływać na wersję systemu Android.
  • Wszystkie zdjęcia wykorzystane w tym Przewodniku pomocniczym jako zdjęcia przykładowe mają charakter poglądowy i nie zostały wykonane przez rzeczywiste urządzenie.

Jak sprawdzić bieżącą wersję oprogramowania i numer modelu urządzenia

Znajdź i stuknij [Ustawienia] > [Informacje o telefonie]. Bieżąca wersja oprogramowania jest wyświetlana w sekcji [Numer kompilacji]. Bieżący numer modelu urządzenia jest wyświetlany w sekcji [Model].

Ograniczenia dotyczące usług i funkcji

Niektóre usługi i funkcje opisane w niniejszym Przewodniku pomocniczym mogą być obsługiwane tylko w pewnych krajach lub regionach i przez wybrane sieci lub wybranych usługodawców. Międzynarodowego numeru alarmowego GSM można zawsze używać we wszystkich krajach, regionach oraz sieciach wszystkich usługodawców, jeżeli urządzenie jest połączone z siecią komórkową. W celu ustalenia dostępności określonych usług i funkcji oraz ewentualnych dodatkowych opłat z nimi związanych należy skontaktować się z operatorem sieci lub usługodawcą.

Korzystanie z określonych funkcji i aplikacji opisanych w tej instrukcji może wymagać dostępu do Internetu. Nawiązywanie połączenia z Internetem za pomocą urządzenia może się wiązać z opłatami za transmisję danych. Więcej informacji można uzyskać u dostawcy usług bezprzewodowych.