Ładowanie urządzenia

Posiadane urządzenie można ładować z gniazda elektrycznego lub za pośrednictwem komputera. Podczas ładowania można nadal korzystać z urządzenia.

Jeśli bateria jest rozładowana, może upłynąć nawet 10 minut, zanim urządzenie zacznie reagować na ładowanie. W tym czasie ekran może być całkowicie ciemny — bez widocznej ikony ładowania. Pełne naładowanie całkowicie rozładowanej baterii może potrwać kilka godzin. Na szybkość ładowania może wpływać temperatura otoczenia.

Należy zawsze korzystać z ładowarki i przewodu USB marki Sony, ponieważ inne ładowarki i przewody USB mogą stwarzać większe zagrożenie dla bezpieczeństwa.

Uwaga

 • Urządzenie jest wyposażone we wbudowany akumulator, który może być wymieniany tylko przez autoryzowane centrum serwisowe Sony. Nigdy nie próbuj samodzielnie otwierać ani demontować urządzenia. Może to doprowadzić do jego uszkodzenia i unieważnienia gwarancji.

Wskazówka

 • Urządzenie jest ładowane szybciej przy użyciu ładowarki podłączonej do gniazda elektrycznego niż za pośrednictwem komputera. Podczas ładowania można nadal korzystać z urządzenia.

Rysunek przedstawiający ładowanie urządzenia

 1. Podłącz jeden koniec przewodu USB do ładowarki (lub do portu USB komputera).
 2. Podłącz drugi koniec przewodu do gniazda USB w urządzeniu.
  Po rozpoczęciu ładowania dioda powiadomień zacznie świecić.
 3. Po pełnym naładowaniu urządzenia odłącz od niego przewód, wyciągając wtyczkę na wprost z urządzenia.
  Pamiętaj, aby nie wyginać wtyczki.

Stan diody powiadomień baterii

 • Kolor zielony: Bateria jest w trakcie ładowania, a jej poziom jest wyższy niż 90%
 • Kolor pomarańczowy: Bateria jest w trakcie ładowania, a jej poziom wynosi 15% – 90%
 • Kolor czerwony: Bateria jest w trakcie ładowania, a jej poziom jest niższy niż 15%

Uwaga

 • Jeżeli na urządzeniu pojawi się poniższy komunikat, wystąpiła usterka ładowania. Należy zaprzestać używania urządzenia i skontaktować się z autoryzowanym centrum serwisowym Sony w celu naprawy.