Nadawanie nazwy urządzeniu

Posiadanemu urządzeniu można nadać nazwę. Nazwa ta jest widoczna na innych urządzeniach po włączeniu funkcji Bluetooth i ustawieniu posiadanego urządzenia jako widoczne.
  1. Znajdź i stuknij [Ustawienia] > [Połączenie urządzenia] > [Sparuj nowe urządzenie] > [Nazwa urządzenia].
  2. Wprowadź nazwę urządzenia.
  3. Stuknij [Zmień nazwę].