Tryb jednej ręki

Włącz Tryb jednej ręki, aby obniżyć cały ekran w celu ułatwienia obsługi jedną ręką.

  1. Znajdź i stuknij [Ustawienia] > [Wyświetlacz] > [Tryb jednej ręki], a następnie stuknij przełącznik [Korzystaj z trybu jednej ręki], aby włączyć tę funkcję.
    Aby ustawić inne opcje, postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.
  2. Aby korzystać z trybu jednej ręki, stuknij dwukrotnie (Przycisk ekranu głównego).
  3. Aby zakończyć pracę w trybie jednej ręki, ponownie stuknij dwukrotnie (Przycisk ekranu głównego) lub stuknij w dowolnym miejscu nad aplikacją.