Ustawianie innych opcji Boczny sensor

Można skonfigurować, jak zachowuje się Boczny sensor, lub dostosować menu itp.

Na przykład, w przypadku funkcji Boczny sensor dostępne są następujące opcje.

  • Czy pasek Boczny sensor ma być pokazywany z jednej, czy z obu stron ekranu
  • Reakcje ekranu na gest
  1. Znajdź i stuknij [Ustawienia] > [Wyświetlacz] > [Boczny sensor].
  2. Aby edytować inne opcje funkcji Boczny sensor, postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie w jego dolnej części.

Wskazówka

  • Aby przypisać do gestu operację na ekranie, na przykład robienie zrzutu ekranu, znajdź i stuknij [Ustawienia] > [Wyświetlacz] > [Boczny sensor] > [Przypisania funkcji Gesty], wybierz gest spośród [Puknąć dwukrotnie], [Przesunięcie do góry] i [Przesunięcie do dołu], a następnie wybierz opcję.
  • Pasek Boczny sensor można ukryć, stukając przełącznik [Użyj paska Boczny sensor]. Nawet jeśli pasek Boczny sensor jest ukryty, menu Boczny sensor można wyświetlić, stukając na ekranie głównym (Ikona Menedżer okien).