Intelig. obsługa połączeń

Połączenia przychodzące można obsługiwać bez dotykania ekranu poprzez włączenie funkcji Inteligentna obsługa połączeń. Po włączeniu, połączenia można obsługiwać w następujący sposób:

  • Odebranie: Przysuń urządzenie do ucha.
  • Odrzucenie: Potrząśnij urządzeniem.
  • Wyłączenie dzwonka: Odłóż urządzenie ekranem skierowanym ku dołowi.
  1. Znajdź i stuknij [Ustawienia] > [System] > [Gesty] > [Intelig. obsługa połączeń].
  2. Stuknij przełącznik, aby włączyć lub wyłączyć funkcję.