Tryb STAMINA

Tryb STAMINA wydłuża czas do momentu, gdy konieczne jest naładowanie baterii, przez wyłączenie niektórych funkcji urządzenia. Gdy zostanie włączony Tryb STAMINA, ekran przełączy się do trybu Ciemny motyw.

W celu zmniejszenia zużycia energii baterii zostaną ograniczone lub wyłączone różne funkcje w zależności od poziomu trybu STAMINA.

Tryb STAMINA można ustawić automatycznie w zależności od poziomu naładowania akumulatora. W celu wprowadzenia szczegółowych ustawień należy postępować zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.

  1. Znajdź i stuknij [Ustawienia] > [Bateria] > [Tryb STAMINA].
  2. Stuknij przełącznik [Użyj trybu STAMINA], aby włączyć funkcję.

Wskazówka

  • Aby wykluczyć Tryb STAMINA w przypadku niektórych aplikacji, przełącz ustawienie [Wykorzystanie baterii] dla każdej z tych aplikacji na [Bez ograniczeń]. Znajdź i stuknij [Ustawienia] > [Aplikacje], wybierz aplikację, którą chcesz wykluczyć, a następnie stuknij [Bateria] > [Bez ograniczeń].