Zwalnianie miejsca w pamięci wewnętrznej

Jeżeli urządzenie zacznie spowalniać pracę lub aplikacje nagle są zamykane, rozwiązaniem problemu może być zwolnienie miejsca w pamięci wewnętrznej. Aby zwolnić miejsce, usuń pliki i odinstaluj aplikacje, których nie używasz.
  1. Znajdź i stuknij [Ustawienia] > [Pamięć wewnętrzna].
  2. Stuknij [Zwolnij miejsce].
  3. Wybierz kartę Przeglądanie.
  4. Usuń foldery lub pliki bądź odinstaluj aplikacje.
    • Aby usunąć foldery lub pliki, wybierz folder pamięci wewnętrznej, wybierz folder lub plik do usunięcia, stuknij (Ikona więcej), a następnie usuń go.
    • Aby odinstalować aplikacje, wybierz folder aplikacji, znajdź nieużywaną aplikację i stuknij (Ikona więcej), a następnie odinstaluj aplikację.