Różne metody robienia zdjęć

Rób zdjęcia korzystając z metody, która najbardziej odpowiada danej sytuacji.

Robienie zdjęcia przez stuknięcie ekranu

  1. Podczas korzystania z aparatu stuknij (Ikona ustawień), po czym stuknij [Rejestrowanie dotykiem] > [Włącz] lub [Tylko aparat z przodu].
  2. Zamknij menu ustawień.
    Ustawienie zostanie zapisane w każdym trybie robienia zdjęć.
  3. Stuknij w dowolnym miejscu na ekranie, aby zrobić zdjęcie.

Wskazówka

  • Tej funkcji można też używać do nagrywania wideo.

Robienie zdjęcia podczas nagrywania wideo

  1. Podczas nagrywania wideo stuknij (Ikona aparatu).
    Zdjęcie zostanie zrobione natychmiast po zwolnieniu przycisku migawki.