Podstawowe funkcje aparatu

Podstawowe funkcje aparatu, które pomagają robić zdjęcia lub nagrywać wideo.

Zmiana ustawień aparatu

 1. Podczas korzystania z aparatu stuknij (Ikona ustawień).
 2. Muśnij listę, aby wyświetlić dostępne ustawienia, i wybierz odpowiednie ustawienie.

  Obraz ustawień aparatu


Uwaga

 • Dostępne ustawienia różnią się między trybami zdjęć i wideo.

Wskazówka

 • Stuknij (Ikona wprowadzenia do funkcji) , aby sprawdzić informacje na temat różnych funkcji.

Zmiana rozmiaru zdjęcia

 1. Podczas korzystania z aparatu stuknij (Ikona ustawień) > [Rozmiar zdjęcia].
 2. Wybierz ustawienie.

Przełączanie pomiędzy aparatem głównym i aparatem z przodu

 1. Podczas używania aparatu stuknij (Ikona przełączania aparatu), aby przełączyć pomiędzy aparatem głównym i aparatem z przodu.


Wskazówka

 • Można także przełączać aparaty, muskając palcem w dół ekran aparatu (w orientacji pionowej) lub muskając palcem w prawo ekran aparatu (w orientacji poziomej).

Przełączanie obiektywów i korzystanie z zoomu

W trakcie korzystania z aparatu głównego można przełączać obiektywy.

 1. Gdy używasz aparatu głównego, stuknij jeden z przycisków kąta.
  • (Przycisk super szerokiego kąta)
  • (Przycisk szerokiego kąta)
  • (Przycisk teleobiektywu)
 2. Powiększ obraz.
  • Przeciągnij przycisk kąta w lewo i w prawo (w orientacji pionowej) lub w górę i w dół (w orientacji poziomej).
  • Ściśnięcie lub rozsunięcie palców na ekranie aparatu.
  • Użyj przycisku głośności.

Wskazówka

 • Można w sposób płynny powiększać i pomniejszać obraz bez przełączania obiektywów.
 • Przy wybranym trybie Ręcznie wyświetlany jest pasek zoomu. Stuknij kilkakrotnie nazwę kąta, aby przełączyć obiektywy, a następnie ściśnij lub rozsuń palce na ekranie aparatu lub skorzystaj z przycisku głośności, aby powiększyć obraz.
 • Aby powiększyć obraz z użyciem obróbki cyfrowej, która pozwala lepiej zachować jego pierwotną jakość, stuknij (Ikona ustawień) > [Ustawienia zoomu cyfrowego] > [Powiększenie HD].