Funkcje aplikacji Muzyka

W tej części objaśniono funkcje przydatne podczas korzystania z aplikacji Muzyka.

Edytowanie informacji o muzyce

  1. Podczas odtwarzania utworu w aplikacji Muzyka stuknij okładkę albumu na ekranie odtwarzacza muzyki, a następnie stuknij pozycję [Edytuj informacje o muzyce].
  2. Zmień informacje zgodnie z potrzebami.
  3. Aby ustawić okładkę albumu, stuknij (Ikona edycji) > [Ustaw obraz].
  4. Po zakończeniu stuknij [ZAPISZ].

Odtwarzanie muzyki w tle

  1. Podczas odtwarzania utworu stuknij (Przycisk ekranu głównego), aby przejść do Ekranu głównego.

    Aplikacja Muzyka ciągle działa w tle.

    Aby ponownie otworzyć aplikację Muzyka, przeciągnij pasek stanu w dół i stuknij powiadomienie aplikacji Muzyka. Zamiast tego możesz znaleźć i stuknąć (Ikona muzyki).