Skanowanie QR Code

Kody QR Code można skanować za pomocą aplikacji Aparat.
 1. Znajdź i stuknij (Ikona aparatu).
 2. Skieruj aparat na kod QR Code, a następnie stuknij wyświetlane powiadomienie.
  Jeżeli powiadomienie się nie pojawi, przeciągnij w dół pasek stanu w celu otwarcia panelu powiadomień, a następnie sprawdź powiadomienie.

Jak włączyć funkcję [Czytnik kodów QR Code]

 1. Znajdź i stuknij (Ikona aparatu).
 2. Stuknij (Ikona ustawień).
 3. Stuknij przełącznik [Czytnik kodów QR Code], aby włączyć funkcję.
 4. Zamknij menu ustawień.

  Ustawienie zostanie zapisane.

Wskazówka

 • Aby wyświetlić powiadomienie QR Code na ekranie aplikacji Aparat, znajdź i stuknij [Ustawienia] > [Aplikacje] > [Aparat] > [Powiadomienia] > [Czytnik kodów QR Code], a następnie stuknij przełącznik [Pokazuj na ekranie], aby włączyć funkcję przy wybranej opcji [Domyślne].