Głośność i wibracje

Głośność i wibracje można zmieniać za pomocą przycisku głośności lub przez zmianę ustawienia.

Można zmienić głośność dzwonka, multimediów, alarmu i połączeń przychodzących. Ponadto można ustawić wibracje urządzenia.

Uwaga

 • Ustawienia aplikacji mogą zastąpić wybrane ustawienia głośności i wibracji.

Zmiana głośności

 1. Naciśnij przycisk podgłaśniania lub przyciszania, aby zmienić poziom głośności.
  Pojawi się suwak głośności multimediów i zmieni się głośność multimediów. Głośność multimediów można również zmieniać, przeciągając suwak.
 2. Aby zmienić głośność połączeń przychodzących, dzwonków i powiadomień lub alarmów, stuknij (Ikona więcej).
  Do regulacji głośności używaj poszczególnych suwaków. Stuknij [Pokaż więcej], aby uzyskać więcej opcji.

Uruchamianie trybu wibracji

 1. Naciśnij przycisk podgłaśniania lub przyciszania.
 2. Stuknij ikonę wyświetlaną nad suwakiem, a następnie wybierz (Ikona wibracji).

Włączanie dźwięku z wibracją dla połączeń przychodzących

 1. Znajdź i stuknij [Ustawienia] > [Dźwięk] > [Wibracje przy połączeniu].
 2. Wybierz opcję.