Dźwięki i sygnały

Ustawianie dzwonka

Można ustawić różne sygnały dzwonka dla każdej karty SIM. Jako dzwonek może także posłużyć wybrany plik muzyczny.

 1. Znajdź i stuknij [Ustawienia] > [Dźwięk].
 2. Wybierz [Dzwonek telefonu — SIM 1] lub [Dzwonek telefonu — SIM 2].

  Obraz przedstawiający położenie menu ustawiania sygnału dzwonka w Ustawieniach dźwięku.

 3. Wybierz dźwięk z listy.
  Aby wybrać plik muzyczny, którego nie ma na liście, stuknij [Dodaj dzwonek].

  Obraz wyboru dźwięku z listy.

 4. Aby potwierdzić, stuknij [OK].

Ustawianie dźwięku powiadomienia

 1. Znajdź i stuknij [Ustawienia] > [Dźwięk] > [Dźwięk powiadomienia].
 2. Wybierz dźwięk z listy.
  Aby wybrać plik muzyczny, którego nie ma na liście, stuknij [Dodaj powiadomienie].
 3. Aby potwierdzić, stuknij [OK].

Wskazówka

 • Aby wyłączyć wszystkie dźwięki dzwonków i/lub powiadomień oraz ustawić w urządzeniu tylko wibracje, wybierz [Brak] z listy.
 • Aby włączyć lub wyłączyć inne dźwięki i dzwonki, znajdź i stuknij [Ustawienia] > [Dźwięk], po czym stuknij przełączniki w celu włączenia lub wyłączenia różnych dźwięków i dzwonków.