Kontrola wykorzystania danych

Można kontrolować ilość danych przesyłanych do urządzenia i z niego wysyłanych za pośrednictwem transmisji danych w sieci komórkowej lub połączenia Wi-Fi w ciągu określonego czasu. Można na przykład wyświetlić ilość danych przesłanych przez poszczególne aplikacje. W przypadku komórkowego połączenia transmisji danych można też ustawić ostrzeżenia i limity użycia danych, aby uniknąć dodatkowych opłat.

Pomoc w ograniczeniu wykorzystania danych

 1. Znajdź i stuknij [Ustawienia] > [Sieć i internet] > [Oszczędzanie danych].
 2. Stuknij przełącznik, aby włączyć funkcję.

Ustawianie ostrzeżenia o wykorzystaniu danych lub limitu transmisji danych w sieci komórkowej

 1. Sprawdź, czy funkcja transmisji danych w sieci komórkowej jest włączona.
 2. Znajdź i stuknij [Ustawienia] > [Sieć i internet] > [Karty SIM].
  Jeżeli używasz dwóch kart SIM, wybierz jedną z nich.
 3. Stuknij [Ostrzeżenie dotyczące danych i limit].
 4. Zależnie od tego, czy ma być ustawione ostrzeżenie o wykorzystaniu danych lub ustawiony limit transmisji danych wykonaj następujące czynności.
  • Aby ustawić ostrzeżenie o wykorzystaniu danych, stuknij przełącznik [Ustaw ostrzeżenie dotyczące danych] w celu włączenia funkcji, po czym stuknij [Ostrzeżenie dotyczące danych] w celu zmiany poziomu ostrzeżenia.
  • Aby ustawić limit transmisji danych w sieci komórkowej, stuknij przełącznik [Ustaw limit danych], w celu włączenia funkcji, po czym stuknij [Limit danych] w celu zmiany limit wykorzystania danych.

Wskazówka

 • Można ustawić datę resetowania cyklu wykorzystania danych. W pozycji [Ostrzeżenie dotyczące danych i limit] stuknij [Cykl użycia mobilnej transmisji danych], po czym ustaw datę resetowania.

Uwaga

 • Gdy poziom wykorzystania danych w sieci komórkowej osiągnie ustawiony limit, komórkowa transmisja danych zostanie automatycznie wyłączona w urządzeniu.

Sprawdzanie wykorzystania danych

 1. Znajdź i stuknij [Ustawienia] > [Sieć i internet].
 2. Zależnie od tego, czy chcesz sprawdzić wykorzystanie danych w sieci komórkowej lub wykorzystanie danych w sieci Wi-Fi, wykonaj następujące czynności.
  • Aby sprawdzić wykorzystanie danych w sieci komórkowej, stuknij [Karty SIM] > [Użycie danych przez aplikację].
   Jeżeli używasz dwóch kart SIM, wybierz jedną z nich, a następnie stuknij [Użycie danych przez aplikację].
  • Aby sprawdzić wykorzystanie danych w sieci Wi-Fi, stuknij [Internet] > [Użycie danych poza siecią operatora].

Kontrolowanie wykorzystania danych przez poszczególne aplikacje

 1. Znajdź i stuknij [Ustawienia] > [Aplikacje].
 2. Stuknij aplikację, którą chcesz kontrolować, a następnie stuknij [Dane komórkowe i Wi‑Fi].
 3. Zmień ustawienia opcji zgodnie z potrzebą.

Uwaga

 • Zmiana ustawień wykorzystania danych przez konkretne aplikacje może wpłynąć na ich wydajność.