Ustawianie odpowiedniej ostrości

Aparat automatycznie ustawia ostrość i wykrywa twarze we wszystkich trybach robienia zdjęć.

Obraz przedstawiający ustawiania ostrości

Automatyczne ustawianie ostrości

 1. Gdy używany jest główny aparat, stuknij obszar, na którym ma być ustawiona ostrość. Pojawi się
  (Ikona ustawiania ostrości) i aparat ustawi ostrość na obszarze, który został stuknięty.
  Aby zmienić obszar ostrości, stuknij ekran.
 2. Stuknij przycisk migawki, aby zrobić zdjęcie.

Uwaga

 • Opcja ta zależy od wybranego trybu robienia zdjęć.

Wprowadzanie odległości ustawiania ostrości

 1. Podczas korzystania z aparatu stuknij [Tryb] > (Ikona trybu ręcznego).
 2. Stuknij (Ikona ustawiania ostrości).
 3. Przeciągnij suwak, aby dostosować odległość ustawiania ostrości.
  Aby ukryć lub wyświetlić menu ustawień, stuknij (Ikona trybu ręcznego).
 4. Stuknij przycisk migawki, aby zrobić zdjęcie.

Uwaga

 • Wprowadzanie odległości ustawiania ostrości jest dostępne tylko w przypadku używania aparatu głównego.
 • Wprowadzanie odległości ustawiania ostrości może nie być dostępne w niektórych trybach robienia zdjęć.

Ustawianie ostrości przez dotknięcie wizjera

Dotknij obiekt w wizjerze, aby ustawić na nim ostrość. Jest kilka opcji dobieranych automatycznie przez aparat po dotknięciu wizjera.

 1. Podczas korzystania z aparatu stuknij [Tryb] >  (Ikona trybu ręcznego).
 2. Stuknij (Ikona ustawień) > [Dotknij, aby dostosować], a następnie wybierz [Tylko ostrość] lub [Ostrość i jasność].
  • Tylko ostrość: Automatycznie ustawia ostrość w określonej pozycji.
  • Ostrość i jasność: Automatycznie ustawia ostrość w określonej pozycji i ustawia jasność.
 3. Zamknij menu ustawień.

  Ustawienie zostanie zapisane.