Tryb nocny

W trybie nocnym można rejestrować wyraźne zdjęcia nawet nocą lub w warunkach słabego oświetlenia.
  1. Podczas korzystania z aparatu stuknij [Tryb] > (Ikona trybu nocnego).
  2. Stuknij przycisk migawki.
    Trzymaj aparat nieruchomo, aż do zakończenia rejestrowania.