Znajdowanie numeru lub numerów IMEI urządzenia

Urządzenie ma jedno lub dwa niepowtarzalne numery identyfikacyjne, który noszą nazwę numeru IMEI lub identyfikatora produktu. Należy zachować kopię tego numeru. Może być on potrzebny w przypadku kradzieży urządzenia lub w przypadku kontaktu z działem pomocy technicznej.

Sprawdzanie numeru(-ów) IMEI przy użyciu panelu numerycznego

  1. Znajdź i stuknij (Ikona telefonu).
  2. Stuknij (Ikona panelu numerycznego).
  3. Wprowadź *#06# z panelu numerycznego. Numery IMEI zostaną wyświetlone automatycznie.

Sprawdzanie numeru(-ów) IMEI na uchwycie

Rysunek przedstawiający, gdzie szukać numeru(-ów) IMEI w górnej części po prawej stronie w widoku z tyłu.

  1. Wyciągnij uchwyt karty SIM. Numer(y) IMEI znajduje(-ą) się na uchwycie.