Korzystanie z funkcji Boczny sensor

Można stuknąć pasek Boczny sensor na krawędzi ekranu lub przesuwać go jedną ręką, aby ułatwić korzystanie z urządzenia.

W trybie podzielonego ekranu można wyświetlić Menu Bocznego sensora jako skrót do aplikacji i ustawień lub menu wielu okien, aby wybrać dwie aplikacje. Menu Boczny sensor i Menu trybu wielu okien można przełączać, stukając odpowiednią kartę.

Można także wrócić do poprzedniego ekranu, przesuwając pasek Boczny sensor w dół na krawędzi ekranu.

Palcem należy stukać lub przesuwać w obszarze paska Boczny sensor.

Rysunek przedstawiający pozycję paska Boczny sensor

Uwaga

  • Boczny sensor może nie być dostępny, zależnie od używanych aplikacji i funkcji.

Dostosowanie paska Boczny sensor

Aby przesunąć pasek Boczny sensor w górę lub w dół, dotknij paska Boczny sensor i przytrzymaj go, po czym przeciągnij go w górę lub w dół.

Aby ustawić pozycję dotykową w dowolnym miejscu na ekranie, dotknij paska Boczny sensor i przytrzymaj go, po czym przeciągnij go w stronę środkowej części ekranu. Kształt paska Boczny sensor zmieni się w okrąg, który można przeciągnąć i umieścić w dowolnym miejscu na ekranie.

Rysunek przedstawiający przeciąganie paska Boczny sensor w stronę środka ekranu

Wskazówka

  • Aby przywrócić oryginalny kształt paska Boczny sensor, wystarczy przeciągnąć okrąg z powrotem do krawędzi ekranu.

Menu Bocznego sensora - wyświetlanie

Aby włączyć menu Boczny sensor, stuknij dwukrotnie pasek lub okrąg Boczny sensor. Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby wybrać aplikację. Aplikację można też uruchomić w oknie podręcznym.

Rysunek przedstawiający dwukrotne stuknięcie paska Boczny sensor

Wskazówka

  • Aby zamknąć Menu Bocznego sensora, stuknij dwukrotnie pasek Boczny sensor lub stuknij pusty obszar na ekranie.

Wyświetlanie Menu trybu wielu okien

Muśnij w górę pasek lub okrąg Boczny sensor, aby wyświetlić Menu trybu wielu okien. Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby dodać aplikacje do podziału ekranu.

Rysunek przedstawiający przesuwanie paska Boczny sensor w górę

Powrót do poprzedniego ekranu za pomocą paska Boczny sensor

Muśnij w dół pasek lub okrąg Boczny sensor, aby wrócić do poprzedniego ekranu.

Rysunek przedstawiający przesuwanie paska Boczny sensor w dół