Ustawianie kart SIM

W przypadku korzystania z dwóch kart SIM możliwe są następujące operacje:

 • Odbieranie połączeń i wiadomości przychodzących za pośrednictwem obu kart SIM.
 • Wybór numeru, który ma obsługiwać połączenia i wiadomości wychodzące, lub opcjonalnie wybór karty SIM przy każdorazowym nawiązywaniu połączenia.
 • Przekierowywanie połączeń na drugą kartę SIM, gdy jedna z kart SIM jest nieosiągalna (Inteligentne przekierowywanie). Funkcję [Inteligentne przekierowywanie] należy włączyć ręcznie.

Przed użyciem wielu kart SIM należy je aktywować i wybrać kartę SIM do obsługi transmisji danych.

Wskazówka

 • Urządzenie działa nawet wtedy, gdy jest ustawiona tylko jedna karta SIM.

Włączanie lub wyłączanie korzystania z dwóch kart SIM

 1. Znajdź i stuknij [Ustawienia] > [Sieć i internet] > [Karty SIM].
 2. Wybierz kartę SIM.
 3. Stuknij przełącznik [Używaj karty SIM], aby włączyć lub wyłączyć kartę SIM.
 4. Stuknij (Przycisk wstecz), aby ustawić drugą kartę SIM.

Zmiana nazwy karty SIM

 1. Znajdź i stuknij [Ustawienia] > [Sieć i internet] > [Karty SIM].
 2. Wybierz kartę SIM.
 3. Stuknij (Ikona edycji) , a następnie wprowadź nową nazwę.
 4. Stuknij [Zapisz].

Wybór karty SIM do obsługi transmisji danych

 1. Znajdź i stuknij [Ustawienia] > [Sieć i internet] > [Karty SIM].
 2. Wybierz kartę SIM.
 3. Stuknij [Preferencje transmisji danych].
 4. Wybierz kartę SIM, której chcesz używać do transmisji danych.

Ustawianie domyślnej karty SIM dla nawiązywania połączenia

 1. Znajdź i stuknij [Ustawienia] > [Sieć i internet] > [Karty SIM].
 2. Wybierz kartę SIM.
 3. Stuknij [Domyślna karta do połączeń].
 4. Wybierz kartę SIM, której chcesz użyć do nawiązania połączenia.

Włączanie funkcji [Inteligentne przekierowywanie]

 1. Uruchom aplikację Telefon.
 2. Stuknij (Ikona więcej) > [Ustawienia] > [Konta telefoniczne] > [Inteligentne przekierowywanie].
 3. Stuknij przełącznik, aby włączyć funkcję.
 4. Postępuj zgodnie z instrukcjami na ekranie, aby ukończyć procedurę.


Uwaga

 • W przypadku niektórych kombinacji operatorów sieciowych, którzy dostarczyli karty SIM, funkcja [Inteligentne przekierowywanie] może nie być dostępna.
 • Funkcja [Inteligentne przekierowywanie] nie jest dostępna, gdy w aplikacji Telefon jest włączona funkcja [Przekieruj wszystkie].

Wskazówka

 • Jeżeli jedna karta SIM została ustawiona do nawiązywania połączeń, a druga karta SIM do przesyłania danych, dostęp do Internetu może być niemożliwy w trakcie prowadzenia rozmowy przez telefon. W takim przypadku należy włączyć przełącznik [Transmisja danych podczas rozmów] karty SIM do nawiązywania połączeń. Można teraz przesyłać dane, nawet podczas nawiązanego połączenia.
 • Jeśli funkcja [Inteligentne przekierowywanie] nie działa po włączeniu, sprawdź, czy w przypadku każdej z kart SIM numery telefonów zostały poprawnie wprowadzone. W niektórych przypadkach numery są automatycznie wykrywane podczas konfiguracji. Jeśli tak nie jest, pojawi się prośba o wprowadzenie ich ręcznie.