Poprawa jakości skompresowanych plików muzycznych (DSEE Ultimate)

Funkcja DSEE Ultimate poprawia jakość skompresowanej muzyki z wykorzystaniem technologii AI.
  1. Znajdź i stuknij [Ustawienia] > [Dźwięk] > [Ustawienia dźwięku].
  2. Stuknij przełącznik [DSEE Ultimate], aby włączyć funkcję.