Poprawianie jakości dźwięku przy użyciu funkcji 360 Upmix

Korzystanie z funkcji 360 Upmix sprawia, że dźwięk odtwarzany z jakichkolwiek stereofonicznych źródeł dźwięku, w tym serwisów transmisji strumieniowej, brzmi jak dźwięk przestrzenny. Aby korzystać z efektów, jakie oferuje ta funkcja, zaleca się korzystanie ze słuchawek.
  1. Znajdź i stuknij [Ustawienia] > [Dźwięk] > [Ustawienia dźwięku].
  2. Stuknij przełącznik [360 Upmix], aby włączyć funkcję.
  3. Stuknij [360 Upmix], aby wybrać tryb.

Uwaga

  • Funkcja ta działa tylko wtedy, gdy używana jest aplikacja zgodna z funkcją 360 Upmix.
  • Jakość dźwięku oryginalnego źródła dźwięku może mieć pierwszeństwo przed efektami oferowanymi przez funkcję 360 Upmix, zależnie od odtwarzanego materiału.