Synchronizowanie danych za pomocą konta Google

Dane można przesyłać, synchronizując je z kontem. Synchronizację danych można przeprowadzić na kilka sposobów w zależności od rodzaju urządzenia lub danych, których kopię zapasową chcesz utworzyć i które chcesz zsynchronizować. Istnieje możliwość automatycznej synchronizacji danych podczas uruchamiania nowego urządzenia lub ręcznej synchronizacji przy użyciu aplikacji, w której znajdują się dane.

Synchronizacja danych po uruchomieniu nowego urządzenia

Po pierwszym włączeniu nowego urządzenia skonfiguruj konto Google i postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby zsynchronizować dane ze starego urządzenia.

Więcej informacji można znaleźć w witrynie support.google.com/android/answer/6193424.

Uwaga

 • Jeżeli dane nie zostały zsynchronizowane przy pierwszym włączeniu nowego urządzenia, można przesłać dane ze starego urządzenia, stukając powiadomienie na pasku stanu nowego urządzenia. Przeciągnij pasek stanu w dół, stuknij powiadomienie o zakończeniu konfigurowania, a następnie postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.
 • Nie można ręcznie przesyłać aplikacji, ustawień, historii połączeń ani wiadomości SMS/MMS. Aby je przesłać, postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie po pierwszym włączeniu nowego urządzenia.
 • Rodzaje danych, które można przesyłać, zależą od rodzaju urządzenia i metody przesyłania danych.

Gmail, Kalendarz i Kontakty

 1. Znajdź i stuknij [Ustawienia] > [Konta].
 2. Jeśli nie zostało jeszcze ustawione konto Google, stuknij [Dodaj konto], a następnie postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby dodać konto.
 3. Stuknij przełącznik [Automatycznie synchronizuj dane aplikacji], aby włączyć funkcję.

  Automatycznie zostanie utworzona kopia zapasowa danych poczty Gmail, Kalendarza i Kontaktów.

  Więcej informacji zawiera treść pomocy danej aplikacji.

Obrazy (zdjęcia) i nagrania wideo

Zdjęcia i nagrania wideo można przesyłać poprzez utworzenie ich kopii zapasowej na innym urządzeniu za pomocą usługi Zdjęcia Google.

 1. Z poziomu starego urządzenia należy utworzyć kopię zapasową zdjęć i nagrań wideo na serwerze Google, korzystając z usługi Zdjęcia Google, a następnie włączyć ustawienia synchronizacji.
 2. Na nowym urządzeniu zaloguj się przy użyciu konta Google używanego na starym urządzeniu.
 3. Uruchom aplikację Zdjęcia Google.

  Można wyświetlać i edytować zdjęcia i nagrania wideo z kopii zapasowej utworzonej z poziomu starego urządzenia.

  Jeśli chcesz zapisać pliki w pamięci wewnętrznej nowego urządzenia, możesz je pobrać.

  Więcej informacji zawiera treść pomocy danej aplikacji.

Muzyka i inne dokumenty

Muzyka i inne dokumenty są przesyłane poprzez ręczne utworzenie ich kopii zapasowej na Dysku Google na starym urządzeniu.

 1. Na starym urządzeniu uruchom aplikację Muzyka lub Plik.
 2. Wybierz plik do przesłania na Dysk Google, a następnie zapisz go na Dysku Google, korzystając z funkcji Udostępnianie.
 3. Na nowym urządzeniu zaloguj się przy użyciu konta Google używanego na starym urządzeniu.
 4. Uruchom aplikację Dysk Google.

  Pliki z kopii zapasowej ze starego urządzenia zostaną wyświetlone lub pobrane.

  Więcej informacji zawiera treść pomocy danej aplikacji.

Wskazówka

 • Aby utworzyć kopię zapasową muzyki i innych dokumentów z nowego urządzenia, dotknij pliku, którego kopię zapasową chcesz utworzyć, i przytrzymaj go, a następnie stuknij (Ikona udostępnij), aby zapisać go na Dysku Google.