Przesyłanie danych za pomocą komputera

Przy użyciu komputera można przesłać dużą ilość danych do nowego urządzenia ze starego urządzenia.

  1. Podłącz zarówno nowe, jak i stare urządzenie do komputera przewodem USB.
    Na dowolnych urządzeniach z systemem Android przeciągnij pasek stanu w dół, stuknij powiadomienie o ustawieniu połączenia USB, a następnie stuknij [Kliknij, by wyświetlić więcej opcji.] > [Przesyłanie plików].
    Jeżeli starym urządzeniem jest urządzenie z systemem iOS, postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.
  2. Na komputerze wybierz pliki, które mają być przesłane ze starego urządzenia, a następnie skopiuj je i wklej lub przeciągnij je i upuść w odpowiednim miejscu na nowym urządzeniu.
    Gdy kopiujesz pliki ze starego urządzenia do nowego, sprawdź, czy nazwy folderów są takie same na obu urządzeniach.

Uwaga

  • Należy zawsze korzystać z przewodu USB marki Sony, ponieważ inne przewody USB mogą stwarzać większe zagrożenie dla bezpieczeństwa.
  • Sprawdź, czy przewód USB jest całkowicie suchy.