Ekran główny

Obraz przedstawiający rozmieszczenie poszczególnych funkcji na ekranie głównym. Obszar górny: 1. Dolny obszar, od prawej do lewej: 2 do 5.

 1. Pasek stanu
 2. Pasek nawigacyjny
 3. Przycisk przeglądu — Stuknij, aby znaleźć wszystkie otwarte aplikacje.
  • Aby otworzyć inną aplikację, stuknij przycisk przeglądu, muśnij palcem w lewo lub w prawo, aby wybrać aplikację, którą chcesz otworzyć, a następnie stuknij tę aplikację.
  • Aby zamknąć aplikację, stuknij przycisk przeglądu, muśnij palcem w lewo lub w prawo, aby wybrać aplikację, którą chcesz zamknąć, a następnie muśnij palcem w górę na aplikacji.
 4. Przycisk Ekran główny — Stuknij, aby wyjść z aplikacji i wrócić do ekranu głównego.
 5. Przycisk Wstecz — Stuknij, aby wrócić do poprzedniego ekranu aplikacji lub zamknąć tę aplikację.


Wskazówka

 • Gdy 3 przyciski — Ekran główny, Wstecz i Przegląd — nie są wyświetlane u dołu ekranu, znajdź i stuknij [Ustawienia] > [System] > [Gesty] > [Nawigacja w systemie] > [Nawigacja przy użyciu 3 przycisków].


Jak otworzyć panel Szybkie ustawienia

 1. Muśnij palcem ekran dwukrotnie w dół od jego górnej krawędzi.


Jak wyświetlić wszystkie aplikacje w szufladzie aplikacji i otworzyć aplikację

 1. Muśnij ekran palcem w górę od jego dolnej krawędzi, aby otworzyć szufladę aplikacji.

 2. Stuknij aplikację, którą chcesz otworzyć.


Jak zmienić tapetę

Tapetę można zmienić na dostarczony przez producenta obraz lub na ulubione zdjęcie.

 1. Dotknij pustego obszaru ekranu głównego i przytrzymaj go, a następnie stuknij [Tapety].

  Obraz menu, które otwiera się na ekranie głównym

Wskazówka

 • Aby dodać widżet do ekranu głównego, dotknij pustego obszaru na ekranie głównym i przytrzymaj go, a następnie stuknij [Widżety].