Nagrywanie ekranu urządzenia

Można nagrać wideo obrazujące ekran posiadanego urządzenia. Nagrane pliki wideo są automatycznie zapisywane w pamięci wewnętrznej urządzenia.
  1. Dwukrotnie muśnij ekran palcem w dół od jego górnej krawędzi, aby otworzyć panel Szybkie ustawienia.
  2. Muśnij palcem w lewo lub w prawo, aby znaleźć ikonę (Ikona nagrywania ekranu), a następnie stuknij ją.
    Jeżeli nie możesz znaleźć ikony w panelu Szybkie ustawienia, stuknij (Ikona edycji), po czym przeciągnij i upuść (Ikona nagrywania ekranu) w górnej części ekranu.
  3. Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby rozpocząć nagrywanie ekranu.
    Aby zatrzymać nagrywanie, przeciągnij w dół pasek stanu w celu otwarcia panelu powiadomień, a następnie stuknij powiadomienie funkcji Nagrywanie ekranu.

Uwaga

  • W zależności od konstrukcji aplikacji nagrywanie ekranu urządzenia może nie być możliwe.