Alarm

Można ustawić jeden lub kilka alarmów i jako sygnału alarmowego używać dowolnego pliku dźwiękowego zapisanego na urządzeniu. Alarm się nie włączy, jeśli urządzenie będzie wyłączone.
  1. Znajdź i stuknij [Zegar] > [Alarm].

    Obraz przedstawiający funkcję alarmu

  2. Stuknij (Ikona dodawania elementu).
  3. Ustaw godzinę, a następnie stuknij [OK].
  4. Wybierz żądaną wartość.

Wskazówka

  • Aby dodać widżet zegara do ekranu głównego, dotknij pustego obszaru na ekranie głównym i przytrzymaj go, stuknij [Widżety], a następnie dotknij i przytrzymaj wybrany zegar.