Pasek stanu i panel powiadomień

Ikony powiadomień i ikony stanu są wyświetlane na pasku stanu u góry ekranu. Ikony powiadomień informują o zdarzeniach, np. o nowych wiadomościach. Ikony stanu informują o stanach, np. o poziomie naładowania akumulatora czy mocy sygnału połączeń sieci komórkowej lub Wi-Fi.

Obraz przedstawiający położenie poszczególnych funkcji. Górny obszar po lewej stronie: 1. Górny obszar po prawej stronie: 2. Obszar górny: 3.

  1. Ikony powiadomień
  2. Ikony stanu
  3. Pasek stanu


Jak wyświetlić zawartość powiadomienia

Po otwarciu panelu powiadomień można wyświetlić zawartość wyświetlanych ikon powiadomień.

  1. Przeciągnij pasek stanu w dół w celu otwarcia panelu powiadomień.


Wskazówka

  • Aby rozwinąć powiadomienie i wyświetlić więcej informacji na jego temat, stuknij (Ikona rozwinięcia dalszych informacji). Nie każde powiadomienie można rozwinąć.
  • Aby otworzyć aplikację w oknie podręcznym z poziomu powiadomienia, stuknij (Ikona okna podręcznego). Nie wszystkie aplikacje można otwierać w oknie podręcznym.
  • Aby usunąć powiadomienie z panelu powiadomień, muśnij to powiadomienie palcem w lewo lub w prawo. Nie wszystkie powiadomienia można odrzucić.
  • Aby zmienić ustawienia powiadomień, dotknij powiadomienia i przytrzymaj je, aż pojawi się ikona (Ikona ustawień), a następnie stuknij ją.