Rozpoznawanie sceny i warunków

Aparat wykrywa rodzaj sceny i warunki, np. jedzenie, portret, scena nocna itp., i rejestruje zdjęcia z użyciem ustawień automatycznych.

Rozpoznawanie scenerii

Gdy aparat rozpozna pewne ujęcia, zostaną wyświetlone poniższe ikony i wskazówki.

 • : Kulinaria

 • : Makro

 • : Miękkie ujęcie

 • : Dziecko

 • : Portret pod światło

 • : Pod światło

 • : Nocny portret

 • : Nocny widok

 • : Słabe światło

 • : Pejzaż

 • : Reflektor

 • : Dokument

 • : Zwierzęta domowe


Rozpoznawanie warunków

Gdy aparat rozpozna warunki, wyświetlone zostaną następujące ikony.

 • : Ruch

 • : Spacerowanie

 • : Statyw