Używanie urządzenia w warunkach dużej wilgotności i zapylenia

Urządzenie jest wodo- i pyłoszczelne ze stopniem ochrony IPX5/IPX8 oraz IP6X. Pamiętaj jednak, że wszystkie gniazda i złącza USB muszą być całkowicie suche przed użyciem, a zamocowane osłony muszą być dokładnie zamknięte. To urządzenie wyposażone jest w gniazdo karty nano SIM / karty pamięci z zamocowaną osłoną. Nie należy zanurzać urządzenia całkowicie w wodzie ani narażać go na działanie wody morskiej, wody słonej, wody chlorowanej czy innych cieczy, na przykład napojów. Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń ani defektów wynikłych z niewłaściwego użytkowania urządzenia lub użytkowania z lekceważeniem zaleceń podanych przez firmę Sony w instrukcji. Informacje na temat gwarancji można znaleźć w sekcji Ważne informacje, dostępnej w pozycji [Ustawienia] > [Informacje o telefonie] > [Informacje prawne] na posiadanym urządzeniu.

Zamykanie osłon

 1. Naciśnij zaznaczone miejsca zgodnie z ilustracją i upewnij się, że pomiędzy osłoną a urządzeniem nie ma szczelin.

  (A): Osłona

  Obraz przedstawiający miejsce, w którym znajdują się gniazdo karty SIM/karty microSD i cztery narożniki osłony

Osuszanie urządzenia

 1. Używając ściereczki z mikrofibry, wytrzyj do sucha urządzenie.

  Obraz przedstawiający usuwanie wilgoci z urządzenia ściereczką z mikrofibry

 2. Trzymając pewnie urządzenie w taki sposób, aby port USB skierowany był w dół, potrząśnij nim energicznie co najmniej 20 razy. Obróć urządzenie do góry nogami i potrząśnij nim ponownie 20 razy.

  Obraz przedstawiający usuwanie wody przez potrząsanie urządzeniem. Wykonaj to samo, gdy port jest skierowany do góry.

 3. Pozostałą wilgoć usuń, używając ściereczki z mikrofibry. Wytrzyj przyciski, gniazda i inne elementy urządzenia, takie jak głośniki, mikrofony, czujniki, aparaty itp., jak pokazano na ilustracji.

  Obraz przedstawiający usuwanie wilgoci z tylnej i przedniej strony oraz dolnej, lewej i prawej krawędzi urządzenia

 4. Odstaw urządzenie na co najmniej kilka godzin, a przed użyciem upewnij się, że jest całkowicie suche.