Wyświetlanie zdjęć i nagrań wideo

Oglądanie lub udostępnianie zdjęć i nagrań wideo w aplikacji Zdjęcia Google po zrobieniu zdjęć lub zapisaniu nagrań wideo.

Oglądanie zdjęć i nagrań wideo podczas korzystania z aplikacji Aparat

Można także edytować zdjęcia lub nagrania wideo, na przykład zmieniając kolorystykę lub przycinając zdjęcia.

  1. Podczas używania aparatu stuknij miniaturę (A), aby otworzyć zdjęcie lub nagranie wideo.

    Obraz przedstawiający położenie miniatury na ekranie aplikacji Aparat.

  2. Aby przeglądać zdjęcia i nagrania wideo, muskaj ekran w lewo lub w prawo.

Wskazówka

  • Stuknij (Ikona udostępnij), aby udostępnić zdjęcie lub nagranie wideo, albo (Ikona edycji), aby przeprowadzić jego edycję. Aby ukryć lub wyświetlić ikony, stuknij ten ekran.

Wyświetlanie wcześniej wykonanych zdjęć lub nagrań wideo

  1. Uruchom aplikację Zdjęcia Google.

Wskazówka