Wkładanie karty SIM i karty pamięci

Opisywane urządzenie obsługuje karty nano SIM.

Urządzenie XQ-CC54 obsługuje jedną kartę nano SIM i kartę pamięci. Urządzenia można używać jako urządzenia z obsługą dwóch kart SIM, wkładając kartę nano SIM i konfigurując eSIM.

Urządzenie XQ-CC72 obsługuje dwie karty nano SIM albo kartę nano SIM i kartę pamięci.

Uwaga

  • Nawet w przypadku korzystania z dwóch kart SIM, które obsługują technologię 5G, tylko karta SIM ustawiona do transmisji danych może korzystać z sieci 5G. Nie można używać technologii 5G na dwóch kartach SIM jednocześnie.
  • XQ-CC54: Nie trzeba wkładać karty nano SIM, jeżeli wykorzystywana będzie tylko karta eSIM.
  • Przed wyjęciem karty pamięci odłącz ją, aby zapobiec utracie danych. Aby bezpiecznie wyjąć kartę pamięci, znajdź i stuknij [Ustawienia] > [Pamięć wewnętrzna], stuknij [To urządzenie], aby wybrać [Karta SD], a następnie stuknij (Ikona więcej) > [Odłącz].

Montaż – XQ-CC54

Rysunek przedstawiający wkładanie karty SIM i karty pamięci do gniazda. Lewa strona w widoku z przodu: wkładanie karty SIM do dalszej części uchwytu i karty pamięci do bliższej części uchwytu.

Montaż – XQ-CC72

Rysunek przedstawiający wkładanie kart SIM i karty pamięci do gniazda. Lewa strona w widoku z przodu: wkładanie głównej karty SIM do dalszej części uchwytu i karty pamięci lub drugiej karty SIM do bliższej części uchwytu.

Uwaga

  • Nie wycinaj i nie przycinaj karty SIM, gdyż grozi to uszkodzeniem urządzenia.
  1. Wyciągnij uchwyt karty SIM.
  2. Umieść prawidłowo główną kartę SIM w pozycji SIM1.
  3. Umieść prawidłowo drugą kartę SIM (SIM2) lub kartę pamięci w uchwycie z zachowaniem właściwej orientacji.
  4. Delikatnie wsuń uchwyt karty SIM do gniazda, aż wskoczy na swoje miejsce.