Konfigurowanie wirtualnej karty eSIM (tylko XQ-CC54)

Urządzenie obsługuje wirtualne karty eSIM (pobrane karty SIM).

Aby korzystać z wirtualnej karty eSIM, wykonaj konfigurację z menu Ustawienia.

  1. Znajdź i stuknij [Ustawienia] > [Sieć i internet] > [Karty SIM].
    Jeżeli została już włożona karta SIM lub została już pobrana wirtualna karta eSIM, stuknij (Ikona dodawania).
  2. Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby zeskanować QR Code dostarczony przez operatora sieci.

Uwaga

  • Procedura konfiguracji wirtualnej karty eSIM zależy od operatora sieci. Jeżeli nie można zakończyć opisanej tutaj procedury, skorzystaj z procedury konfiguracji dostarczonej przez operatora sieci.