Tryb podziału ekranu

Tryb podzielonego ekranu umożliwia wyświetlenie dwóch aplikacji w tym samym czasie, na przykład gdy chcesz równocześnie oglądać zdjęcia i wyświetlić Kalendarz.

Wyświetlanie aplikacji w trybie podzielonego ekranu za pomocą (Ikona Menedżer okien)

 1. Znajdź i stuknij (Ikona Menedżer okien), a następnie stuknij kartę [21:9 w trybie wielu okien].
  Zostanie wyświetlone Menu trybu wielu okien.
  Menu trybu wielu okien można także wyświetlić, przesuwając w górę okrąg lub pasek Boczny sensor.

 2. Wybierz aplikacje, które mają być wyświetlane w górnej i dolnej części ekranu.

  Obraz przedstawiający miejsce wyboru aplikacji, które mają być wyświetlane w górnej i dolnej połowie ekranu.

Wyświetlanie aplikacji w trybie podzielonego ekranu za pomocą (Przycisk przeglądu)

 1. Stuknij (Przycisk przeglądu) na pasku nawigacyjnym.

  Obraz przedstawiający pozycję przycisku przeglądu w dolnym obszarze po prawej stronie.

 2. Stuknij [Przełącznik trybu wielu okien].

  Obraz przedstawiający położenie przycisku przełącznika trybu wielu okien w dolnym obszarze.

 3. Muśnij palcem w lewo lub w prawo, aby wybrać odpowiednie aplikacje, a następnie stuknij [Gotowe].

  Obraz przedstawiający miejsce muśnięcia palcem w celu wybrania aplikacji do podzielonego ekranu i położenia ikony Gotowe

Przegląd podziału ekranu

Obraz podziału ekranu i komponentów z ponumerowanymi poszczególnymi elementami. Górna połowa: 1. Ramka: 2. Ikona na ramce: 3. Dolna połowa: 4. Dolny obszar, od prawej do lewej: 5 do 7.

 1. Aplikacja 1
 2. Granica podziału ekranu — przeciągając ją, można zmienić rozmiar okien
 3. Ikona przełącznika trybu wielu okien – Stuknij (Ikona przełącznika trybu wielu okien), aby wybrać aplikacje. Przeciągnięcie krawędzi podzielonego ekranu spowoduje pojawienie się (Ikona przełącznika trybu wielu okien).
 4. Aplikacja 2
 5. Przycisk przeglądu — wybierz ostatnio używaną aplikację dla dolnego okna
 6. Przycisk ekranu głównego — umożliwia powrót do ekranu głównego
 7. Przycisk Wstecz — powrót do poprzedniego ekranu aplikacji lub zamknięcie aplikacji


Uwaga

 • Nie wszystkie aplikacje działają w trybie podziału ekranu.

Jak zmieniać rozmiar okien podziału ekranu

 1. Przeciągnij granicę podziału ekranu znajdującą się na środku.


Jak wyjść z trybu podziału ekranu

 1. Przeciągnij granicę podziału ekranu w górę lub w dół ekranu.