Tryb okna podręcznego

Inną aplikację można wyświetlić w małym oknie nachodzącym u góry na aplikację uruchomioną w trybie pełnoekranowym. Można także wyświetlić trzecią aplikację w oknie podręcznym, gdy wyświetlane są dwie aplikacje w trybie podzielonego ekranu.

Korzystanie z trybu okna podręcznego

 1. Znajdź i stuknij (Ikona Menedżer okien).
  Wyświetlone zostanie menu Boczny sensor.
  Menu Boczny sensor można również wyświetlić, stukając dwukrotnie okrąg lub pasek Boczny sensor.

 2. Stuknij aplikację, którą chcesz wyświetlić w małym oknie.

  Obraz przedstawiający miejsce wyboru aplikacji, która ma być wyświetlana w małym oknie.

Wyświetlanie ostatnio używanej aplikacji w trybie okna podręcznego

 1. Stuknij (Przycisk przeglądu) na pasku nawigacyjnym.

  Obraz przedstawiający pozycję przycisku przeglądu w dolnym obszarze po prawej stronie.

 2. Muśnij palcem w lewo lub w prawo, aby wybrać aplikację, którą chcesz wyświetlić w małym oknie, a następnie stuknij [Okno podręczne].

  Obraz przedstawiający miejsce muśnięcia palcem w celu wybrania aplikacji, która ma być wyświetlona w małym oknie, oraz położenie przycisku przełącznika okna podręcznego

 3. Muśnij palcem w lewo lub w prawo, aby wybrać aplikację, którą chcesz wyświetlić na pełnym ekranie, a następnie stuknij ją.

  Obraz przedstawiający miejsce muśnięcia palcem w celu wybrania aplikacji, która ma być wyświetlana na pełnym ekranie w trybie okna podręcznego

Okno podręczne: przegląd

Obraz przedstawiający rozmieszczenie poszczególnych ikon w oknie podręcznym. Górny obszar po prawej stronie, od lewej do prawej: 1 do 6.

 1. Przeciągnij, aby zmienić rozmiar okna.
 2. Przeciągnij, aby przesunąć okno.
 3. Stuknij, aby wyjść z trybu okna podręcznego i przejść do trybu pełnoekranowego.
 4. Stuknij, aby zmaksymalizować okno.
 5. Stuknij, aby zminimalizować okno do ikony.
 6. Stuknij, aby zamknąć okno.


Uwaga

 • Nie wszystkie aplikacje obsługują tryb okna podręcznego.
 • Tryb okna podręcznego może być niedostępny zależnie od używanej funkcji lub aplikacji, na przykład podczas korzystania z aplikacji Aparat.