Personalizacja jakości dźwięku za pomocą funkcji 360 Reality Audio

Dzięki 360 Reality Audio słuchacz odnosi wrażenie, jakby był zanurzony w otaczających go różnych dźwiękach materializujących się wokół jego głowy. Słuchawki z certyfikatem 360 Reality Audio umożliwiają optymalizację doznań dzięki analizie indywidualnego kształtu uszu i niesamowitemu zanurzeniu w muzyce.
  1. Znajdź i stuknij [Ustawienia] > [Dźwięk] > [Ustawienia dźwięku].
  2. Stuknij [360 Reality Audio], a następnie postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.