Przegląd aplikacji Aparat

Obrazy przedstawiające rozmieszczenie poszczególnych funkcji na ekranie aparatu w orientacji poziomej. Górny obszar po lewej stronie: 1 do 4. Górna krawędź urządzenia: 5. Obszar po prawej stronie: 6 do 12. Dolny obszar po lewej stronie: 13 do 17.

 1. Regulacja koloru i jasności stuknięciem
 2. Przełączanie aparatu przedniego i głównego
 3. Ustawienia aparatu
 4. Status funkcji geotagowania
 5. Użyj przycisku głośności, aby powiększać lub pomniejszać obraz
 6. Wyświetlanie, udostępnianie i edycja zdjęć oraz nagrań wideo po stuknięciu miniatury
 7. Przełączanie między robieniem zdjęć i nagrywaniem wideo
 8. Robienie zdjęć lub rejestrowanie nagrań wideo przyciskiem migawki
 9. Powrót lub wyjście z aplikacji aparatu
 10. Wybór trybu robienia zdjęć
 11. Skrót do ostatnio wybranego trybu robienia zdjęć
 12. Przełączanie stuknięciem pomiędzy kątami x1, x2 i x0.6
 13. Wybierz ustawienie HDR (High Dynamic Range).
 14. Ikona rozpoznania sceny i ikona warunków
  Te ikony pojawią się, gdy aparat automatycznie rozpozna scenę lub warunki.
 15. Regulacja efektu Bokeh stuknięciem
 16. Wybierz ustawienie lampy błyskowej. Ikona zmieni kolor na pomarańczowy po uruchomieniu lampy błyskowej lub latarki.
 17. Obiektyw aparatu z przodu