Korekcja podświetlenia wideo

Wideo można nagrywać z optymalną ekspozycją nawet w warunkach filmowania pod światło.
  1. Podczas używania aparatu muśnij palcem ekran, aby wybrać tryb wideo.
  2. Stuknij (Ikona ustawień).
  3. Stuknij [Korekcja podświetlenia wideo] > [Włącz].
  4. Zamknij menu ustawień.
    Ustawienie zostanie zapisane.
  5. Stuknij przycisk migawki, aby nagrać wideo.