Wyostrzanie twarzy

Uwydatniając rysy, można uzyskiwać zdjęcia z wyostrzonymi twarzami. Efekt [Wyostrz twarze] jest dostępny tylko w przypadku korzystania z aparatu z przodu.
  1. Podczas używania aparatu stuknij (Ikona przełączania aparatu), aby włączyć aparat z przodu.
  2. Stuknij (Ikona ustawień).
  3. Stuknij przełącznik [Wyostrz twarze], aby włączyć efekt.
  4. Zamknij menu ustawień.
    Ustawienie zostanie zapisane.