Asystent kompozycji przybliż. obrazu

Przed zrobieniem zdjęcia można wyświetlić podgląd, jak będzie ono wyglądało po powiększeniu. Funkcja [Asystent kompozycji przybliż. obrazu] jest dostępna tylko w przypadku aparatu głównego w trybie zdjęć.
  1. Podczas używania aparatu głównego muśnij palcem ekran, aby wybrać tryb zdjęć.
  2. Stuknij (Ikona ustawień).
  3. Stuknij [Asystent kompozycji przybliż. obrazu] > [Włącz].
  4. Zamknij menu ustawień.
    Wyświetlane są kadry ze współczynnikami powiększenia.
  5. Wyśrodkuj obiekt w kadrze, a następnie stuknij współczynnik powiększenia, aby powiększyć obraz.
    Obraz można również powiększyć lub pomniejszyć, przeciągając przycisk kąta, ściskając lub rozsuwając palce na ekranie aparatu lub korzystając z przycisku głośności.