Zmiany po aktualizacji oprogramowania do systemu Android 13

Oprócz aktualizacji oprogramowania do systemu Android 13, wprowadzono również pewne zmiany w istniejących funkcjach. Poniżej podano niektóre z zasadniczych zmian pojawiających się po aktualizacji urządzenia do systemu Android 13.

Niniejszy Przewodnik pomocniczy nie zawiera opisów wszystkich funkcji systemu Android 13. Niniejszy Przewodnik pomocniczy może odbiegać w zakresie niektórych funkcji, ustawień i elementów szaty graficznej ekranu po aktualizacji urządzenia do systemu Android 13.

Nowy ekran blokady

Na ekranie blokady wyświetlane są następujące ikony. Dotykając i przytrzymując ikony, można szybko uzyskać dostęp do poszczególnych funkcji z poziomu ekranu blokady.

 • Po zainstalowaniu aplikacji do płatności NFC i skonfigurowaniu odpowiednich ustawień zostanie wyświetlony przycisk (Ikona portfela).

  Przycisk (Ikona portfela) na ekranie blokady można wyświetlać lub ukrywać. Znajdź i stuknij [Ustawienia] > [Wyświetlacz] > [Ustawienia ekranu blokady], a następnie stuknij przełącznik [Pokazuj portfel].

 • Po zainstalowaniu aplikacji do sterowania urządzeniami i skonfigurowaniu odpowiednich ustawień na ekranie blokady zostanie wyświetlony przycisk (Ikona sterowania urządzeniami).

  Przycisk (Ikona sterowania urządzeniami) na ekranie blokady można wyświetlać lub ukrywać. Znajdź i stuknij [Ustawienia] > [Wyświetlacz] > [Ustawienia ekranu blokady], a następnie stuknij przełącznik [Pokazuj sterowanie urządzeniami].

Ekran blokady po aktualizacji do systemu Android 13

Wskazówka

 • Można sterować podłączonym urządzeniem zewnętrznym bez odblokowywania urządzenia. Znajdź i stuknij [Ustawienia] > [Wyświetlacz] > [Ustawienia ekranu blokady], a następnie stuknij przełącznik [Steruj z zablokowanego urządzenia], aby włączyć tę funkcję.

Nowy panel Szybkie ustawienia

Dwukrotnie muśnij ekran palcem w dół od jego górnej krawędzi, aby otworzyć panel Szybkie ustawienia.

Obraz przedstawiający kafelek Zeskanuj kod QR w środkowym obszarze A wraz z nowo dodaną ikoną i zaktualizowanymi pozycjami ikon w dolnym obszarze B i C

Otwieranie skanera kodów QR z poziomu panelu Szybkie ustawienia

 1. W panelu Szybkie ustawienia muśnij palcem w lewo lub w prawo, aby znaleźć ikonę (Zeskanuj kod QR) (A), a następnie stuknij ją.

Sprawdzanie aktywnych aplikacji (B)

Stuknięciem wyświetl aktywne aplikacje mogące mieć wpływ na żywotność baterii nawet jeśli ich nie używasz. Można wybrać uruchomioną aplikację i zatrzymać ją. Nie wszystkie aplikacje można zatrzymać.

Zmiana pozycji ikon (C)

Stuknij, (Ikona ustawień) aby otworzyć menu Ustawienia.

Stuknij (Przycisk menu zasilania), aby otworzyć Menu zasilania.

Tapeta i styl

Można zmienić kolor akcentu systemu, aby dopasować go do wybranej tapety.

 1. Dotknij pustego obszaru ekranu głównego i przytrzymaj go, a następnie stuknij [Tapeta i styl].

  Na ekranie ustawień [Tapeta i styl] można wybrać odpowiednie kolory lub ustawienia.

Zmiany w aplikacji Aparat

Zmiana metody wyświetlania wyników skanowania kodu QR

Metoda wyświetlania wyników skanowania kodu QR zmieniła się z powiadomienia na baner.

Skieruj aparat na kod QR, a następnie stuknij wyświetlany w wizjerze baner.

Uwaga

 • Powiadomienia o kodach QR nie są już wyświetlane w panelu powiadomień.

Inne zaktualizowane funkcje

Wybór karty SIM do obsługi transmisji danych w przypadku korzystania z dwóch kart SIM

Procedura konfiguracji uległa zmianie.

 1. Znajdź i stuknij [Ustawienia] > [Sieć i internet] > [Karty SIM].

 2. Wybierz kartę SIM, której chcesz używać do transmisji danych.

 3. Stuknij przełącznik [Dane mobilne], aby włączyć funkcję.

 4. W przypadku monitu postępuj zgodnie z wyświetlanymi instrukcjami na ekranie, aby zakończyć procedurę.