Uw apparaat opladen

U kunt het apparaat opladen via een stopcontact of computer. U kunt het apparaat blijven gebruiken tijdens het opladen.

Als de batterij leeg is, kan het wel 10 minuten duren voordat het apparaat reageert op het opladen. Gedurende deze tijd blijft het scherm helemaal zwart en wordt er geen oplaadpictogram weergeven. Het kan enkele uren duren voordat een volledig lege batterij helemaal is opgeladen. De oplaadsnelheid kan worden beïnvloed door de omgevingstemperatuur.

Gebruik altijd de oorspronkelijke Sony-lader en een USB-kabel die bedoeld zijn voor uw specifieke Xperia-model omdat andere soorten laders langer opladen of helemaal niet opladen en het apparaat zelfs kunnen beschadigen.

Opmerking

 • Uw apparaat beschikt over een ingebouwde, oplaadbare batterij die alleen door een geautoriseerd Sony-reparatiecentrum kan worden vervangen. Probeer nooit om het apparaat zelf te openen of te demonteren. Hierdoor kan uw apparaat beschadigd raken en de garantie komen te vervallen.

Hint

 • Het opladen van het apparaat gaat sneller via een stopcontact dan via de computer. U kunt het apparaat blijven gebruiken tijdens het opladen.

Afbeelding van het opladen van het apparaat

 1. Steek een uiteinde van de USB-kabel in de lader (of in de USB-poort van een computer).
 2. Steek het andere uiteinde van de kabel in de USB-poort van het apparaat.
  Het meldingslampje gaat branden wanneer het opladen begint.
 3. Wanneer het apparaat helemaal is opgeladen, koppelt u de kabel los door deze recht uit het apparaat te trekken.
  Wees voorzichtig dat u de connector niet buigt.

Meldingslampje batterijstatus

 • Groen: De batterij wordt opgeladen, het oplaadniveau is meer dan 90%
 • Oranje: De batterij wordt opgeladen, het oplaadniveau is 15-90%
 • Rood: De batterij wordt opgeladen, het oplaadniveau is minder dan 15%

Opmerking

 • Het is belangrijk dat u de USB-kabel gebruikt die bij het apparaat werd geleverd omdat andere soorten USB-kabels het apparaat kunnen beschadigen.

Hint

 • Als de batterij helemaal leeg is, kan het tot 10 minuten duren voordat het meldingslampje gaat branden en het oplaadpictogram wordt weergegeven.