Het apparaat een naam geven

U kunt uw apparaat een naam geven. Deze naam wordt weergegeven op andere apparaten nadat u de Bluetooth-functie hebt ingeschakeld en uw apparaat is ingesteld op zichtbaar.
  1. Ga naar en tik op [Instellingen] > [Apparaatverbinding] > [Apparaat koppelen].
  2. Tik op [Apparaatnaam].
  3. Voer een naam in voor uw apparaat.
  4. Tik op [Naam wijzigen].